Zamówienia publiczne

Aktualne zamówienia publiczne:

 • Zakup i dostawa mebli szkolnych [ZSMmuz.071.87.2018.AN]
  • Zapytanie ofertowe [.pdf]
  • Załącznik nr 2 - formularz ofertowy [.docx]
  • Sprostowanie: Termin realizacji zamówienia ustala się na 30 listopada 2018 r.
  • Zawiadomienie o wyborze oferty [.pdf]

 

Archiwalne zamówienia publiczne:

 •  Zakup i dostawa mebli szkolnych
  • Dyrekcja Zespołu Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu informuje, że termin składania ofert dot. Zapytania ofertowego Nr ZSMuz.071.162.2016.ET  dla projektu pn. "Muzyka dla Kopernika - zakup instrumentów muzycznych" realizowanego w ramach działania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 nr POIS.08.01.00-00-0001/16 - zostaje przedłużony do dnia 04.01.2017 do godz. 9.00
  • Ogłoszenie o wynikach