Wymagania egzaminacyjne SM II stopnia

Wymagania egzaminacyjne na Wydział Instrumentalny i Wydział Rytmiki SM II stopnia (50 pkt)

1.Część teoretyczna z kształcenia słuchu i teorii muzyki

 • umiejętność czytania nut w kluczu wiolinowym 
 • rozpoznawanie interwałów prostych
 • umiejętność budowania i śpiewania gam durowych naturalnych i molowych harmonicznych (do 5 znaków)
 • umiejętność budowania i śpiewania triady harmonicznej w tonacjach do 5 znaków
 • umiejętność budowania, śpiewania i rozpoznawania trójdźwięków (dur, moll)
 • umiejętność posługiwania się podstawowymi wartościami rytmicznymi, realizacja prostych przykładów rytmicznych, 
 • umiejętność powtórzenia wyklaskanego rytmu oraz omówienia go (analiza wartości rytmicznych)

2.Część praktyczna: gra na instrumencie – gama w artykulacji legato i non legato, etiuda, utwór dowolny solo lub z akompaniamentem

3.Część praktyczna na wydział rytmiki: badanie predyspozycji ruchowych

 

Wymagania egzaminacyjne na Wydział Wokalny (50 pkt)

1.Część teoretyczna z kształcenia słuchu

 • umiejętność odbierania i powtarzania dźwięków zagranych na fortepianie w różnych rejestrach
 • umiejętność zaśpiewania zagranych współbrzmień 2 i 3-dźwiękowych
 • umiejętność powtórzenia krótkiej melodii
 • umiejętność dokomponowania głosem zakończenia podanej melodii
 • umiejętność wskazywania różnic występujących pomiędzy prezentowanymi motywami
 • rytm - umiejętność powtórzenia wyklaskanego rytmu

2.Część praktyczna:

 • śpiew solowy : dowolna pieśń lub aria z akompaniamentem lub a cappella