Nieobecności nauczycieli

04.06-22.06-2018 r.     p. mgr Grzegorz Radziejewski

18.06-02.07.2018 r.     p. mgr Marek Gzubicki

11.06-22.06. 2018 r.    p. mgr Violetta Wroniecka

15.06-30.06.2018 r.     p. mgr Ewa Drzewiecka-Mistrzak

18.06-19.06.2018 r.     p. mgr Ewa Baj