Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019!


Nieobecności nauczycieli

16.04-19.04.2018 r.            p. mgr Jan Rogalski

17.04.2018 r.                     p. mgr Iwona Kuczyńska

17.04-19.04.2018 r.            p. mgr Jakub Henke