Ogłoszenie

Informujemy, że 25 kwietnia zostanie wywieszona lista osób przyjętych do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Toruniu.