Wpłaty za obiady - październik 2018

Październik 2018 - 138,00 zł

Wpłaty wyłącznie na konto bankowe:

Bank Millennium S.A. O/Toruń
 
68 1160 2202 0000 0000 6519 7160

Terminy wpłat:

  • 15.09.2018 - 25.09.2018

Po tym terminie wpłaty nie będą przyjmowane

Cena jednego obiadu wynosi 6,00 zł

Bardzo prosimy wpłacanie na konto szkoły w podanych powyżej terminach.

Uwaga! W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko, klasę oraz dni w których obiady są wykupione

np. tylko poniedziałki i piątki itd.

 

Dowód wpłaty proszę dostarczy w w/w terminach do kasy w celu otrzymania karty obiadowej.