Skład Samorządu

Skład samorządów uczniowskich


Skład Samorządu OSM I st,:

Nina Stapf IV a 

Monika Mordawska Va 

Mateusz Skrzypnik Vb 

Stanisław Sojak VI a 

Laura Rakowska VI a 

Małgorzata Gmiterek IV a

Bartosz Jarmiłko VI a 

Michalina Szlędak Vb 

Jan Pacura Va 

Igor Kornowicz Vb 

Denis Orkiszewski  IV a 

Alex Kruger Va  

Jan Tarasiuk VIb 

Joanna Grochowska VI b 

Mikołaj Krzyżanowski IV b

opiekun: Agnieszka Tatiana Szypczyn

 

Skład Samorządu OSM II st.:

Karol Soboczyński (I GIM)

Kacper Tyloch (II GIM)

Oliwia Adamowicz (III GIM)

Mikołaj Grzebieniowski (III GIM)

Klaudia Marzec (I LIC)

Zuzanna Wiśniewska (I LIC)

Julia Jurkiewicz (I LIC)

Weronika Boguszewska (II LIC)

Piotr Reddigk (II LIC)

Opiekun: p. Radosław Wiśniewski